BBL = BroBygger-Ligaen                                    © 2007

  

 

   

 

Velkommen 

Litt om BroBygger-Ligaen ...

15. mars 2007 - ble BroBygger-Ligaen - Stiftet.

BroBygger-Ligaen er - en Frivillig Interesse-Organisasjon.

 

Organisasjonen er - Selv-Drevet etter Selv-Advokat-Prinsippene.

Det betyr at - det bare er - Personer med en Utviklingshemming

som kan - Eie og Styre - Organisasjonen.

 

Se under menyene så finner du mer ...