BBL = BroBygger-Ligaen                                                                                                  © 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter : Paragraf § 2 : Formål

 

2.1.  Vi tror på - at det er Viktig at vi Selv møtes og Diskuterer

Hva som kan gjøre - våre Egne Hverdager - Enklere og Bedre.

 

2.2. Vi tror på - at det er dette - som etter hvert - vil gi oss Alle

Bedre Livs-Kvalitet og - dermed også - et Bedre Liv.

 

2.3. Organisasjonen - skal være - Selv-Drevet,

etter - Selv-Advokat-Prinsippene.

 

2.4. Organisasjonen - skal Utvikle - en Egen Arena - for

sine Medlemmer - Styrke Felles-Skapet og

det enkelte Medlems - Selv-Tillit.

 

2.5. Egen Arena-en - skal være - Medlemmenes Spring-Brett

til Deltakelse - i Samfunnet og - i Diskusjonene om

Utviklingshemmedes - Rettigheter, Behov og Livs-Vilkår.

 

2.6. Organisasjonen - skal Arbeide for - å Skape Kontakt

og Nett-Verk - over hele Norge, mellom Personer med

en Utviklingshemming eller - en Kognitiv Funksjons-Nedsettelse.

 

 

 

Vedtekter : Paragraf § 3 : Medlemmer

 

3.1. Alle Medlemmer - skal gå inn for - Organisasjonens Formål.

 

3.2. Som Stemme-Berettigede Medlemmer

i Organisasjonen - kan opptas :

Alle - med en Utviklingshemming eller

en Kognitiv Funksjons-Nedsettelse - i Norge.

 

3.3. INN-melding og UT-melding - skal skje - Skriftlig,

enten - pr. Post eller - pr. Mail.

 

3.4. En Eventuell - UT-meldelse

skjer - med Virkning - fra 1. januar.

 

3.5. Alle Medlemmer - betaler Årlig                                              

Gjeldende Kontingent - til BroBygger-Ligaen.  

 

3.6. Kontingenten - Bestemmes av - Års-møtet.