BBL = BroBygger-Ligaen                                    © 2007

  

 

   

 Stemme-Høring 2011

 

En Stemme-Høring er en Konferanse

AV – MED – OM – TIL : OSS

som har en Utviklingshemming.

 

Lørdag 12. Mars

Registrering, Kaffe og Te

fra kl. 11.00 …

 Hasselbakken

Askerveien 47 – i Asker Sentrum,

like ved Asker Stasjon

     Her finner du - et Kart


Temaet er :

”BPA” – Hva er det ?

Vår Innleder er Helga Brun fra ULOBA

Hvordan er det – for en Person med Utviklingshemming
å ha Personlige Assistenter – eller BPA ?

     Her finner du - et Program


Konferansen koster 200 kroner

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ønsker du å få tilsendt Program-Foldere når de er ferdige ???

Eller kjenner du noen som ønsker å vite mer om Konferansene ?

Send oss Beskjed om dette på mail : BroBygger-Ligaen@hotmail.com

et Medlems-Arrangemet

 Velkommen til

 

 BBL Års-møte 2011

 

 Lørdag 19. Mars – kl. 12.00–17.00

 

 og

 

 Søndag 20. Mars – kl. 11.00–16.00

      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 Saks-Liste : Planlagte Saker

 

  1. Konstituering : Ansvars-Fordeling & Over-Blikk

 

   2. Års-Rapport : 2010

 

   3. Regnskap : 2010

 

   4. Innkomne Saker – fra Medlemmer

 

   5. Arbeids-Plan : 2011

 

   6. Budsjett – for Gjeldende år : 2011

 

   7. Medlems-Kontingent – for det Kommende året : 2012

 

   8. Valg – av Styre-Roller & Ansvar : for Perioden 2011 + 2012

 

   9. Vedtekter

 

 10. Eventuelt


 

 

     et Medlems-Arrangement

    Velkommen til

 

   ÅR-s-Bord 2011

       Lørdag 22. Januar – kl. 17.00–21.00

 

        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    Et Nytt ÅR er – En NY Start og – Nye Muligheter !!!

    Prøysen kalte dette : Å ha Blanke Ark med Farge-Stifter tel.

 

 

    På ÅR-s-Bordet kan vi være sammen om

    å starte – ÅRET 2011 – på en Positiv måte.

 

 

    Vi kan Snakke om hva vi Ønsker å Gjøre og hvordan

    det er mulig å få – en Drøm – til å bli Virkelighet.

 

 

    Vi skal ha God Mat og Tid til å være Sammen. 

  

    Vi Spleiser på Maten – 50 kroner – og

    du må selv ta med deg det du vil Drikke.

 

 

 

 


 

 

 

 Stemme-Høring 2011

 

 En Stemme-Høring er en Konferanse

 AV – MED – OM – TIL : OSS

 som har en Utviklingshemming.

 

 

 Vårt Motto er :

 Styrke egen Kunnskap

 

 BroBygger-Ligaen mener at

 Kunnskap – ER – Viktig

 for å kunne ha – en God Hverdag

 der vi Selv – kan Påvirke – det som skal Skje

 OG : På den måten – Bestemme over Vår Egen Hverdag.

 

 

 Vi bruker Konferanse-Lokaler i Asker.

 Konferansene koster 200 kroner.

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 Vi er i gang med 2011-Planene og her

 kan du se det foreløpige Programmet :

 

 Lørdag 12. Mars – kl. 12.00–20.00

 Tema : ”BPA” – Hva er det ?

 

 

 Lørdag 18. Juni – kl. 11.00–14.00 + kl. 16.00–20.00

 Vi deltar i Stolhets-Paraden i Oslo

 og etterpå har vi Sommer-Grill i Asker.

 

 

 Lørdag 12. November – kl. 12.00–20.00

 Tema : ”Annerleder og Stolt” – Er det mulig ?

 


 Vi forbeholder oss retten til Program-Endringer …

 

 

 Ønsker du å få tilsendt Program-Foldere når de er ferdige ???

 Eller kjenner du noen som ønsker å vite mer om Konferansene ?

 

 Gi oss Beskjed om dette ved å sende en mail til :

 BroBygger-Ligaen@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   §