BBL = BroBygger-Ligaen                              © 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        Litt om BroBygger-Ligaen ...

15. mars 2007 - ble BroBygger-Ligaen - Stiftet.

BroBygger-Ligaen er - en Frivillig Interesse-Organisasjon.

 

Organisasjonen er - Selv-Drevet etter Selv-Advokat-Prinsippene.

Det betyr at - det bare er - Personer - med en Utviklingshemming

som kan - Eie og Styre - Organisasjonen.

 

 

BroBygger-Ligaens Stiftere - Mener at :

 

Hjelp til Selv-Hjelp - gir en Bedre Hver-Dag.

 

Og det er - Viktig - å Bygge Bruer - Mellom Folk.

 

Det er Nødvendig - å Endre Holdninger,

fordi - Dagens Menneske-Syn - er UT-Gått på Dato.

 

God Livs-Kvalitet - kommer fra - Personenes Egne Ønsker.

 

Hjelperne må - ta Utgangs-Punkt i

Personenes - Ressurser og Ønsker.

 

Og ha - Tillit og Respekt for Folk - selv om :

Vi Trenger - God Tid ...

 

 

 

 

I dag - har vi - Kontakt med - og Samarbeider med :

 

ULF = Udviklingshæmmedes Landsforbund - i Danmark

Grunden = En Forening for Utviklingshemmede - i Sverige

 

RGB = Rådgivningsgruppen for Utviklingshemmede - i Bærum Kommune

AFU = Askergruppen for Utviklingshemmede - i Asker Kommune